Zgłoś się do Akcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akcji Dawcom w Darze.

Firmy uczestniczące w Akcji udzielają 10 – 40% rabatu Honorowym Dawcom Krwi.

Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania nie minął więcej niż rok.

Dołączenie do Akcji nie wymaga żadnych formalności, wystarczy wypełnić FORMULARZ lub wysłać e.mail na adres dawcomwdarze@gmail.com, podając w nim dane firmy (nazwa, adres, telefon, www) oraz wysokość rabatu. Równie prosta jest ewentualna rezygnacja z udziału w Akcji: wystarczy poinformować o tym via e.mail. Udział w Akcji jest bezpłatny.

Do Akcji można też dołączyć na próbę lub na specjalnych, zaproponowanych przez właściciela firmy zasadach.

Udział w Akcji korzystnie wpływa na prestiż, wizerunek i dochody firmy. Liczba krwiodawców w Polsce sięga obecnie 700.000 osób, jest to więc grupa, do której warto skierować swoją ofertę.

Informacja o uczestnikach Akcji Dawcom w Darze publikowana jest na stronie i fanpage’u Akcji oraz na mapie. Wiadomości o firmach biorących udział w Akcji trafiają też do wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, większości Klubów Honorowych Dawców Krwi oraz wybranych mediów.

Akcja trwa od dziewięciu lat, obecnie uczestniczy w niej ponad 950 firm.