Zgłoś się do Akcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akcji Dawcom w Darze.

Firmy uczestniczące w Akcji udzielają 10 – 40% rabatu Honorowym Dawcom Krwi.

Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania nie minął więcej niż rok.

Dołączenie do Akcji nie wymaga żadnych formalności, wystarczy wysłać e.mail na adres dawcomwdarze@gmail.com, podając w nim dane firmy (nazwa, adres, telefon, www) oraz wysokość rabatu. Równie prosta jest ewentualna rezygnacja z udziału w Akcji: wystarczy poinformować o tym via e.mail. Udział w Akcji jest bezpłatny.

Do Akcji można też dołączyć na próbę lub na specjalnych, zaproponowanych przez właściciela firmy zasadach.

Udział w Akcji może korzystnie wpłynąć na prestiż, wizerunek i dochody firmy, gdyż jest gestem wdzięczności za oddawanie krwi, a równocześnie stanowi dodatkową zachętę do jej donacji. Liczba krwiodawców w Polsce sięga obecnie 700.000 osób, jest to więc grupa, do której warto skierować swoją ofertę.

Informacja o uczestnikach Akcji opublikowana jest na stronie www.dawcomwdarze.pl oraz w profilach Facebook i Nasza Klasa Akcji, a także na naszej mapie. Wiadomości o firmach biorących udział w Akcji trafiają też do wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, większości Klubów Honorowych Dawców Krwi oraz wybranych mediów.

Akcja trwa od ośmiu lat, obecnie uczestniczy w niej ponad 700 firm.