KONKURS 7/2017

Zapraszamy serdecznie do udziału w lipcowej edycji konkursu akcji Dawcom w Darze.

Wśród krwiodawców, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie ile firm uczestniczyło w akcji Dawcom w Darze w dniu nadesłania przez nich odpowiedzi, rozlosujemy dziesięć opasek odblaskowych akcji Dawcom w Darze.

Odpowiedzi prosimy przysyłać na adres dawcomwdarze@gmail.com (do 31.07.2017). Laureaci zostaną poproszeni o nadesłanie fotografii pieczątek, potwierdzających oddanie krwi w ciągu ostatniego roku.

opaska